"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Onze afdeling richt jaarlijks EHBO-cursussen in. Deze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen en monitoren van Het Vlaamse Kruis.  Wij starten telkens op de tweede vrijdag van September.

Als u zich wil inschrijven voor onze volgende cursus of meer informatie wenst, kan u mailen (cursus.beringen@hvk.be) voor meer toelichting.
Specifieke lessen op maat voor clubs, bedrijven of verenigingen zijn eveneens mogelijk.

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules:

  • basis-EHBO (6 lessen)
  • vervolgopleiding (8 lessen)

Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift.

Wat omvat de cursus?

 Deze heeft eerst een theoretisch gedeelte. Een basiskennis van het menselijk lichaam is essentieel om een beter inzicht te krijgen. Deze basiskennis is vooral praktisch opgevat.

VENUS-Simulanten (VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) bootsen allerlei situaties uit om u de mogelijkheid te bieden om bepaalde aangeleerde handelingen nog beter onder de knie te krijgen.
In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

Tijdens de les is er een korte pauze.

Wat kost deze cursus?

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt 40 EUR. Hierin is alles inbegrepen: 
- de cursusmap in kleur
- het verbandmateriaal om mee te oefenen
- het afleveren van het getuigschrift EHBO
een verzekering (van, naar en tijdens de cursus)

Nadien kan je nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken.

 

Je mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen.

Wil je later doorstromen en meer opleidingen volgen?

Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.

De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren.  Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.
Met deze slogan is Het Vlaamse Kruis naar de bevolking gestapt om iedereen er attent op te maken dat de eerste hulp enorm belangrijk is.

Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte Eerste Zorgen toe te dienen.

Het Vlaamse Kruis streeft daarom ook na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.